Selgeid kõneleja

Eesti Vaegkuuljate Liit (EVL) on valinud juba 2013. aastast Selgeid kõnelejaid.

Alguses valiti selge diktsiooniga kõneleja telesaatejuhtide seast, hiljem lisandusid ka raadiosaatejuhtide ja teatrinäitlejate kategooriad. Aastal 2020 lisandus uus kategooria, milleks oli Selge suunamudija.

Kuna kuulmislangusega inimesi on umbes 20% elanikkonnast ja see arv pigem suureneb, siis on väga oluline, et teleri, raadio või sotsiaalmeedia kaudu edastatav info oleks arusaadav kõigile. Ka teatris, kus etendustel pole subtiitreid, on näitleja selge hääl ja hea diktsioon võtmetähtsusega. Selge kõneleja valimisel osalevad nii vaegkuuljad kui ka tavapärase kuulmisega inimesed – sest ilusat ja puhast emakeelset kõnet väärtustame ju me kõik.

Selge kõneleja on inimene, kelle diktsioon on selge, kõnetempo rahulik, hääletoon ilmekas ning kes ei „söö“ sõnalõppe. Selge kõneleja valimine toimub kahes voorus. Iga aasta novembrikuus avatakse esimene voor, kus igaüks saab esitada EVLi juhatusele paberankeedil või veebilingi kaudu oma lemmikuid. Esitada saab ka ebaselgeid kõnelejaid, keda avalikult välja ei kuulutata; küll aga võtab EVL nendega personaalselt ühendust ning annab delikaatselt tagasisidet nende parandamist vajavast diktsioonist. Varasemate aastate kogemus näitab, et ebaselged kõnelejad suhtuvad märkustesse tõsiselt ning pärast tagasiside saamist paraneb nende kõne selgus suurel määral.

Esimese vooru lõpul vaatab Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatus esitatud kandidaadid üle, kontrollides, kas nimetatud isikud on olnud samal aastal tegevad tele- või raadiosaatejuhtidena, teatrinäitlejatena või postitanud videoid sotsiaalmeediakanalites. Juba varem Selge kõneleja tiitli võitnud inimesed valitavate hulka teist korda enam ei pääse. Detsembris avatakse EVL kodulehel teine voor, kus kõik saavad anda hääli esitatud kandidaatidele. Hääletustulemusi ja kandidaatide edetabelit näeb igaüks peale hääle andmist. Selgeteks kõnelejateks saavad kõige rohkem hääli saanud inimesed, keda kutsutakse jaanuaris Eesti Puuetega Inimeste Kotta auhinnagalale. Auhinnaks on kullakarva kujuke, millele on graveeritud laureaadi nimi. Kuju nimeks on Uno (pühendus Eesti Vaegkuuljate Liidu asutaja Uno Taimlale). Pidulikule üritusele kutsutakse lisaks kõikidele hääletanutele ka meediaesindajad ning selle kohta avaldatakse pressiteade.

Eelmiste aastate Selge kõneleja laureaadid:

  • 2013 Mihkel Kärmas
  • 2014 Marko Reikop, Owe Petersell
  • 2015 Anu Välba, Märt Treier, Helgi Sallo
  • 2016 Urmas Vaino, Pille Minev, Märt Avandi
  • 2017 Margus Saar, Allan Roosileht, Luule Komissarov
  • 2018 Joonas Hellerma, Neeme Raud, Ülle Lichtfeldt
  • 2019 Sander Rebane, Kaja Kärner, Ita Ever