Tutvustus

Raplamaa Vaegkuuljate Ühing moodustati sügisel 24.09.97.aastal. Ühingu kaudu on võimalik saada kõige värskemat informatsiooni, tuge sinu olukorda puudutavates küsimustes, võimalus suhelda oma puudeliigi inimesega, saada vajalikke kogemusi elus, töös või õppimises toimetulekuks ja abi kuulmisteenuste ning kuulmisabivahendite kohta. Seltsi motoks on “Koos kergem“Kuulumine ühingusse võimaldab:saada vajalikku informatsiooni kuulmispuudest ja võimalustest, kuidas vähendada kuulmisvaegusega kaasnevaid probleeme;saada teavet abivahenditest ja rehabilitatsioonist;saada infot sotsiaalabi-ja teenuste kohta;mõjutada vaegkuuljaid puudutavaid seadusandlikke otsuseid;muutuda ühiskondlikult aktiivseks ja oma eluga paremini toimetulevaks;saada soodushinnaga kuuldeaparaadi patareisid;saada tasuta infolehte MEIE AURIS. Ühingu liige peab maksma liikmemaksu, täitma ühingu põhikirja, edendama ühingu tegevust jm

Ühingu kaudu on võimalik saada kõige värskemat informatsiooni, tuge sinu olukorda puudutavates küsimustes, võimalus suhelda oma puudeliigi inimesega.