Helifail tekstiks

Helifaili saab tekstiks TTÜ teadlaste poolt välja töötatud veebipõhise transkriptsiooni tööriistaga. Selle abil saab näiteks videoid ja telesaateid tekstina lugeda:

Juhend samm sammult (koostas Tom Rüütel): transkriptsioon (docx)