Rehabilitatisoon

Eesti Vaegkuuljate Liit ootab vaegkuuljaid ja eesti või vene viipekeelseid kurte rehabilitatsiooniteenusele. Rehabilitatsiooniteenust rahastab vastavalt sihtgrupile kas Eesti Töötukassa või Sotsiaalkindlustusamet.

Rehabilitatsiooniteenuse ja -programmide üldeesmärgiks on kuulmispuudega tööealise inimese puhul toetada tööle asumise valmisolekut või tööl püsimist, vanemaealise inimese puhul on eesmärgiks parandada iseseisvat toimetulekut.

Kuidas saada rehabilitatsiooniteenust ja kui palju see maksab?

Tööealise vähenenud töövõimega inimese (kellel on osaline töövõime) rehabilitatsiooniteenust rahastab Eesti Töötukassa 1800 euro ulatuses. Tööealise inimesena peate kõigepealt pöörduma Eesti Töötukassa juhtumikorraldaja poole, kellega koos hindate rehabilitatsioonivajadust.

Tööalase rehabilitatsiooni kohta loe siit: https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/tooalane-rehabilitatsioon

Pensioniealiste, puuduva töövõimega ning laste rehabilitatsiooniteenust rahastab Sotsiaalkindlustusamet. Teenust tuleb taotleda Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja kaudu.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni kohta loe siit: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon

Eesti Vaegkuuljate Liidu rehabilitatsiooniasutusel on võimalik pakkuda järgmisi rehabilitatsiooniteenuseid:

 1. Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine (3 rehabilitatsioonispetsialisti)
 2. Füsioterapeudi teenus, grupinõustamine (koostööpartner Adeli juures)
 3. Sotsiaaltöötaja teenus, grupinõustamine
 4. Eripedagoogi teenus, grupinõustamine
 5. Psühholoogi teenus, grupinõustamine
 6. Logopeedi teenus, grupinõustamine
 7. Kogemusnõustaja teenus, grupinõustamine
 8. Tegevusterapeudi teenus, grupinõustamine
 9. Loovterapeudi teenus, grupinõustamine
 10. Arsti teenus
 11. Õe teenus
 12. Psühhiaatri teenus

Rehabilitatsiooniteenuse hinnakirja vaata siit: Eesti Vaegkuuljate Liidu hinnakiri 2021 (PDF)Rehabilitatsiooniteenusele registreerimiseks ja lisainfo saamiseks palume helistada telefonil 6 616 394, 5383 6147 või kirjutada e-kiri rehabilitatsioon@vaegkuuljad.ee

Rehabilitatsiooni on võimalik saada ka Pärnus, kus toimuvad grupinõustamised rehabilitatsioonilaagritena. Laagrite puhul on kliendil võimalik saada rehabilitatsiooni kolmepäevase kompleksteenusena, mis sisaldab nii spetsialistide teenuseid kui ka ööpäevaringset majutust.

Järgmised rehabilitatsioonilaagrid toimuvad:

 • 10.-12.septembril 2021 Pärnu Tervise Sanatooriumis (viipekeelne)
 • 8.- 10.oktoober 2021 Pärnu Tervise Sanatooriumis (venekeelne)
 • Oktoobris-novembris toimuvad grupi täitumisel kaks eestikeelset rehabilitatsioonilaagrit.

Meie rehabilitatsioonispetsialistid

Ene Oga

Sotsiaaltöötaja ja kogemusnõustaja (eesti ja vene keel)

On lõpetanud kõrgkooli sotsiaaltöö valdkonnas ning sellest alates töötanud Eesti Vaegkuuljate Liidu rehabilitatsiooni meeskonnas. Täiendkoolitusena on omandanud kogemusnõustaja kutse.
Tema missiooniks on abivajava inimese märkamine, mõistmine ja aitamine:

Oma kogemuste ja teadmiste jagamisel soovin aidata erivajadusega inimesi, mõista neid ning olla toeks.

 • Greeta Grant (eesti ja eesti viipekeel)
 • Eda Põld, eripedagoog, kogemusnõustaja (eesti ja eesti viipekeel)
 • Kristi Leinamäe, eripedagoog (eesti keel)
 • Jana Vaarik, psühholoog (eesti ja vene keel)
 • Natalja Krassilnikova, psühholoog (eesti ja vene keel)
 • Alice Kääramees, psühholoog (eesti ja eesti viipekeel)
 • Kristi Kallaste, kogemusnõustaja (eesti ja eesti viipekeel)
 • Karina Beisone-Kuzmina, kogemusnõustaja (eesti ja vene viipekeel)
 • Riina Kuusk, kogemusnõustaja (eesti ja vene viipekeel)
 • Erika Kiviloo, kogemusnõustaja (eesti keel)
 • Pille Ruul, kogemusnõustaja (eesti, soome ja inglise keel)
 • Urmas Vasemägi, kogemusnõustaja (eesti ja vene keel)
 • Rein Järve, kogemusnõustaja (eesti ja eesti viipekeel)
 • Laura Lang, kogemusnõustaja (eesti keel)